22-36 NGUYEN HUE BLVD. & 57-69F DONG LHOI STREER, DISTRICT 1, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

酒店資料

酒店星級
-
N/A
入住時間
15:00
退房時間
11:00

酒店圖片